Åby Travsällskap har ny styrelse

Hästägareföreningen önskar den ny styrelsen för Åby Travsällskap lycka till med sitt kommande arbete. Det är med glädje som vi konstaterar att det är mycket hästägarekompetens som nu tar ansvaret för att Åby är en bana i framkant och som lever upp till att vara...

Årsmötet avklarat på Åby stallbacke

Den 24 maj genomförde Åby Hästägareförening sitt årsmöte på Åby Stallbacke. 30 medlemmar tog tillfället i akt att godkänna föregående års arbete. Det bjöds på både kaffe och fika. Förutom val och beslut om en stadgeändring kom många bra förslag upp kring hur vi kan...

Årsmötet flyttat till 24 maj

På grund av att Corona fortsatt är omfattande i Sverige och restriktionerna inte släppts, har vi beslutat att flytta fram det inplanerade årsmötet till den 24 maj. Denna gång planerar vi att vara på Åby stallbacksparkering. Vid regn är det möjligt att vara under...

Styrelsemöte 6 mars

ÅTHF har sitt nästa styrelsemöte på lördag den 6 mars. Har du frågor du vill lyfta är du välkommen att kontakta någon i styrelsen. Vi kommer även att stoppa alla era medlemskort i kuvert och skicka ut dem till Er. Vet du med dig att du inte har betalt – så gör...

Vem ska svara på frågorna?

ST:s har ännu inte svarat på frågan från den 5 februari rörande; Vem som styr och vem som leder vem på ST? I en ny insändare till Sylkysport frågar sig nu Tony Löfqvist och säkerligen många aktiva med honom om frågan istället skulle ha ställts till dotterbolaget ST....

Nytt rådslag kring STs framtid

En andra runda med rådslag kring hur framtidens organisation ska utformas har nu skickats ut till samtliga sällskap med uppmaningen att så många som möjligt ska ges möjlighet att delta. Varje sällskap får dock organisera och genomföra sina möten hur man vill, även om...

Vem styr och vem leder ST?

Vem är det egentligen som bestämmer inom svensk travsport? Är det tjänstemännen eller de förtroendevalda undrar Tony Löfqvist, Hästägareföreningens ordförande på Åby och uppmanar alla förtroenderåds representanter att stå upp för sitt uppdrag och mana ST till...

Travsällskapen äger Svensk Travsport

  Det är enbart Travsällskapen som är ägare till Svensk Travsport (ST)och dess dotterbolag! Så lyder svaret på en direkt fråga till ST:s ledning den 12 januari 2021. Detta är ett klargörande som nu äntligen blivit fastställt. Oerhört viktigt både för Travsällskapens...

Dags att betala in medlemsavgiften

Nytt År och givetvis nya möjligheter. Det är också dags att betala in medlemsavgiften för 2021. Medlemsavgiften är som tidigare 300 kronor. (Ungdomar upp till 25 år betalar 100 kronor.) Du betalar enklast via nätet. Kom ihåg att skriva namn och adress när du betalar...