Skrivelse om höjd sistapeng

Hästägareföreningen har skickat en skrivelse till sportchef Jon Walter Pedersen där vi argumenterar för höjd sista peng i vardagstravet till 6000 kr. Likaså föreslår vi att prisersättningen för oplacerade hästar höjs från 500 kronor till 1000 kronor. Du hittar hela skrivelsen i länken nedan:

Bättre prispengar och villkor i vardsgtravvet

Aktuellt

Snabba länkar