Extra Insatt Åby Forum

Kom och påverka Svensk Travsports framtid - och framtiden för Åby!

Tid: Onsdag 18 mars kl 18 00

Plats: Salongerna, våning 1

Som ett steg i en framtida travorganisation föreslås att Svensk Travsport ombildas till en ekonomisk förening. Går förslaget igenom kan det medföra långtgående konsekvenser för Åby i framtiden. 

Bland annat innebär förslaget att banorna förutsätts lämna över sina fastigheter till Svensk Travsport, som via dotterbolag blir ny ägare till dessa.

Den lokala kommersiella verksamheten är tänkt att också den drivas i dotterbolag. Dessa skall ledas av en styrelse på fem personer, där enligt det senaste förslaget travsällskapets styrelse nominerar fyra lokala ledamöter och ST en central ledamot. Investeringar skall godkännas centralt. Huvuddelen av de pengar som genereras lokalt uppges få stanna lokalt.

Avsikten med förslaget är bland annat att bredda kapitalbasen inom ST och skapa utrymme för krediter och investeringsmedel för banor med investeringsbehov och underhållsskulder.


Åby har därför bjudit in ST:s VD Maria Croon och konsulten Peter Normark för att redogöra närmare för de hittills framlagda förslagen och svara på frågor och inlägg.

Vi uppmannar alla som har möjlighet att komma och ta del av informationen samt att ställa frågor. Åby bjuder på kaffe och bulle.

 

 

 

Aktuellt

  • Årsmötet framflyttat 2020-03-27 06:03

    Det planerade Årsmötet den 12 april är framflyttat på grund av rekommendationerna kring hur vi ska...

  • Extra Insatt Åby Forum 2020-03-07 09:03

    Kom och påverka Svensk Travsports framtid - och framtiden för Åby! Tid: Onsdag 18 mars kl 18 00...

  • Hästägaremiddag 16 november 2019-10-30 07:10

    Välkommen på Hästägaremiddag! Kvällen den 16/11 har vi V65-tävlingar på Åby Travet.  I samband med dessa...

Snabba länkar