Parkeringskort för medlemmar

Åby planerar att inom kort införa parkeringsavgifter på den stora parkeringen. Hästägareföreningens medlemmar skall ha fri parkering. Ett särskilt parkeringsmärke skall anbringas väl synligt på framrutan på bilen vid parkering på stora parkeringen på travdagar då parkeringsavgift gäller. Medlemmarna kan hämta sina parkeringsmärke hos Charles Petersen på Hästägareläktaren. Hämta parkeringsmärke hos Charles snarast! De tidigare korten som användes på gamla hästägareparkeringen utanför stallbacken gäller inte på den nya avgiftsparkering utan nya märken hämtas hos Charles som prickar av mot medlemsmatrikeln.

Hästägareföreningen om Åby Framtid

Efter diskussioner på ett extra medlemsmöte har Åby Travhästägareförening lämnat in ett remissyttrande över förslagen från de olika grupperna inom Åby Framtid. Föreningen ställer sig i allt väsentligt bakom de förslag som framförs i rapporterna från arbetsgrupperna och har därutöver framfört en rad synpunkter, förslag och krav i anslutning till de olika avsnitten. Läs mer om förslagen genom att klicka på länken remissyttrande. Vi utgår ifrån att beredningsprocessen i styrgrupp, styrelse och besluten i Åby Travsällskap i dialog med de aktiva leder fram till ett handlingsprogram där de olika förslagen tas tillvara och ingår i Åbys framtida utveckling. En del av förslagen är stora och långsiktiga medan andra kan verkställas mer eller mindre direkt.

Länk till; Remissyttrande

Möte om Åby Framtid 12 augusti

Tisdagen den 12 oktober kl.18.00 samlas vi till extra möte för att diskutera rapporterna från Åby Framtid. Efter en kortare inledning delar vi in oss i grupper för att diskutera de olika ämnesområdena. Efter diskussion i grupper har vi en gemensam redovisning. Därefter kommer utrymme att lämnas för rapporter om aktuella frågor. Material till mötet finns på hästägareläktaren och via länkarna i det följande: Sporten, publik och service, arrangemangsutveckling, media och information samt öppna sällskap.

Storstadskampen 31 juli

(6 juni 2014)
Hästägareföreningarna på Solvalla, Jägersro och Åby ordnar inom ramen för sitt ”storbanesamarbete” ett lopp varje år kallat ”Storstadskampen”. I år går loppet på Åby den 31 juli under den tävlingsdag som kallas ”Grillnatta”. Autoloppet över 2140 meter är för hästar som tjänat 120 001 – 500 000 kronor. Företräde för hästar ägda av medlemmar i Solvalla, Jägersro respektive Åbys hästägareföreningar. Första priset är 50 000 kronor och hederspriser till segrande hästs ägare, tränare, körsven och skötare. Hederstäcke till hästen. Anmäl till proposition 6  på Åby den 31 juli 2014.

 

 

 

Extra medlemsmöte den 12 augusti

(6 juni 2014)

Den 12 augusti kl.18.00 på hästägareläktaren är det möte om Åby Framtid. Projektet Åby Framtids sex arbetsgrupper har lämnat sina förslag. Gruppernas område har varit Sporten, Publik och service, Ungdomsverksamhet, Informationsverksamhet och media, Öppet sällskap och föreningar samt Arrangemangsutveckling. Den 12 augusti håller vi ett extra medlemsmöte för att diskutera förslagen och lämna synpunkter från Hästägareföreningen. Under hösten kommer sedan travsällskapets styrelse och höstmöte att ta ställning till förslagen om Åby Framtid. Material inför mötet kommer att finnas tillgängligt på hästägareläktaren.

 

Aktuellt

Snabba länkar