30 000 lägsta förstapris på Åby

Ett lägsta förstapris samt att det ska finnas en grundnivå per bana, är resultatet av de diskussioner som förts med Svensk Travsport kring var de sista 60 miljonerna av ”pokalårspengarna” skulle hamna. För Åbys del innebär detta att loppen som körs på Åby kommer att ha lägst 30 000 kronor i förstapris under 2018.

I beslutet finns dock en möjlighet för banan att ha en proposition per tävlingsdag med lägre prispengar. Detta kan exempelvis vara P21-loppet. Dock måste alltid lägsta förstapriset vara 10 000 kronor i ett sådant lopp. Noteras också att breddloppen kommer att ha nuvarande nivå med 10 000 kronor i förstapris.

För Solvalla, som är nationalarena, gäller att 40 000 kronor som lägsta förstapris.

Från Åby Travhästägareförening påbörjar vi nu direkt argumenteringen för att till 2019 få upp banans lägstapris ytterligare. Vi fortsätter också vårt arbete med att nå 10 procent av bruttoomsättningen på spelet 2020

 

Nya hästägareteam på Åby

Under våren har hästägareföreningen kommit överens med Inge Carlsson, Istorp om att köpa in de två ett-åringarna United Töll och Uncle Töll.

Vi kommer att bilda två hästägareteam om 20 andelar vardera. Hästarna kommer att köras in och tränas av André Eklund.

Varje andel kommer att kosta 3.750 kronor - plus moms. Därtill kommer sedan en månadskostnad. Denna månadskostnad är i dagsläget ännu inte klar.

Är du intresserad? Kontakta någon i styrelsen!

De två teamen kommer att presenteras i samband med Grillnatta den 27 juli.

Glad midsommar önskar vi alla Hästägare!

Medlemsbrevet skickades ut i veckan. Där hittade du senaste nytt.

Har du inte fått informationsbrevet?
Detta kan bero på att vi inte har din e-postadress.
Detta kan vi dock lätt avhjälpa om du skickar ett mail till någon av oss i styrelsen.

En annan anledning kan ju vara att du ännu inte är medlem.
Är du hästägare är det självklart att du ska vara med i Åby Travhästägareförening.

Vi driver hästägarfrågor. Du är välkommen på våra läktarträffar varje månad. Du har tillgång till vår fantastiska hästägarläktare. Vi uppmärksammar Månadens Hästägare. Du kan åka med till Prix d´Amerique till ett fördelaktigt pris eller på en spännande resa till tränare/uppfödare i närområdet.
m.m

Som medlem bidrar du till att ge Hästägarna en starkare röst.

Var med och påverka!

Du hittar anmälningsblanketten i länken bredvid.

Balltorp stängs

Den sista december 2018 stängs Balltorp som träningsanläggning. Det är bra att det äntligen kommit ett datum, då det har varit ovisst för alla; hästägare, tränare och styrelse. Nu gäller det att hitta ett bra alternativ i Åbys närhet för de tränare som idag finns på Balltorp. Vi hoppas även på ökat antal boxplatser och på så sätt få mer tränare och hästägare i regionen.

Vi jobbar utifrån flera olika alternativa ställen. ST:s nya incitamentsmodell för 2018 ger dessutom ekonomiska medel att intensifiera detta jobb.

Fördelning av pokalårspengar upp till beslut

1 januari 2018 kommer travsporten att tillföras 270 nya miljoner.
ST har tidigare beslutat en del går till en satsning på unghästar och uppfödning.
Under sista veckan i juni kommer ST.S styrelse att besluta om fördelningen av den resterande potten pengar.

Det som sagts är att denna del ska fördelas lika mellan elit och bredd. Hästägareföreningen driver frågan om en lägsta nivå för ett förstapris. Vi menar att en lägsta nivå på första priset skulle gynna bredden, eftersom utan en bredd blir det ingen elit.

Satsningen är den största enskilda höjningen av prishöjningen som skett på 35 år. Visserligen har vi hästägare fått stå tillbaka under några år, men eftersom vi lever på spelets omsättning, så är det viktigt att spelets omsättning och resultat också ökar stadigt framöver. Här har ATG en stor utmaning, inte minst genom konkurrerande spelbolag, som i dagsläget inte ger några pengar tillbaka till travsporten.

Aktuellt

Snabba länkar