ANSVARSOMRÅDEN

 

Ekonomi, administration och budget

Tony Löfqvist ansvarig

I gruppen ingår:
Christina Gistorp är adjungerad till att sköta kassa, bokföring, betalningar och medlemsregister.
Christina Johnstone är backup och bistår med medlemsregister, administration samt arkiv.

 

Information

Christina Johnstone ansvarig
(Hemsidan, anslagstavlor, facebook, mailinformation, infomaterial mm)

I gruppen ingår:
Christina Johnstone som i första hand ansvarar för hemsidan och materialproduktion.
Benny Björkman ansvarar för medlemsinformation och opinionsbildning.
Jessika Sjöberg som ansvarar för Facebook, anslagstavlor, medlemsinfo samt opinionsbildning
Roine Svensson som ansvarar för anslagstavlor 
samt att bevaka fackpress samt övrig media.

 

Hästägarefrågor

Tony Löfqvist ansvarig
(Vinnarhörnan, Månadens hästägare, Årets hästägare, Rabatter/förmåner, Hästägaredagen, Resor)

I gruppen ingår:
Tony Löfqvist som ansvarar i första hand för Månadens hästägare/årets hästägare samt rabatter och förmåner.
Han ansvarar även för frågor som rör moms och skatt
Christina Johnstone som ansvarar för Vinnarhörnan,
Bengt Hammarberg som ansvarar för Hästägaredagen,
Jessika Sjöberg som ansvarar för resor.

 

Hästägardagen

Ta fram förslag till utformning  och genomförande av av Hästägardagen. Tidpunkt, aktiviteter, sponsorer, och budget/ekonomi.
Ansvariga; Bengt Hammarberg (samordnare), Christina Johnstone, Johan Lundqvist, Benny Björkman.

 

Hästägareläktaren

Roine Svensson ansvarig
(Trivselfrågor, Bordsreservationer, servering, styrelserummet, teknik/service, läktarträffar, aktiviteter, andelsspel mm)

I gruppen ingår:
Roine Svensson, Jessika Sjöberg, Sten-Åke Bohlin samt Benny Björkman.

Gruppen utgör läktarkommitté och ansvarar för alla aktiviteter, utrustning och regler på läktaren.
Benny Björkman är kontaktperson vad gäller upprustning av läkaren.

 

Sportfrågor

Björn Larsson ansvarig
(Prispengar, propositioner, stordagar, tävlingar, träningsanläggningar, tränare, sportgruppen, teamhästar)

I gruppen ingår:
Benny Björkman, Tony Löfqvist, Björn Larsson och Jessika Sjöberg.
Gruppen utgör sportkommitté och tar inom sig fram ett åtgärdsprogram och arbetsfördelning.

 

Medlemsrekrytering och medlemsvård

Johan Lundqvist ansvarig

I gruppen ingår:
Johan Lundqvist, Christina Johnstone, Jessika Sjöberg
och Roine Svensson.

Gruppen utgör medlemskommitté där Benny Björkman ansvarar för planering, kampanjer och särskilda rekryteringsinsatser med stöd av Roine medan Jessika svarar för administrativa rutiner kring medlemmar såsom betalningar, uppföljning osv.