Kalendarium

 

Sammanträden/möten 2019 för Åby Travhästägareförening

 

 

Tors  10 januari     Styrelsemöte kl 17.30 

 

Ons  16 januari     Ordförandekonferens Travhästägarna (Stockholm)

 

Tors  31 januari     Läktarträff kl 17.00 

 

Tors 14 februari    Styrelsemöte kl 17.30

 

Ons  27 februari    Läktarträff kl 17.00 

 

Tis 19 mars           Styrelsemöte kl 17.30

 

Ons  27 mars        Läktarträff kl 17.00 

 

Tors 11 april          Styrelsemöte kl 16.00

 

Tors 11 april          Årsmöte kl 18.00 

 

Tors 11 april          Konstituerande styrelsemöte   kl 20.00 

 

Tors 23 maj           Styrelsemöte kl 17.30   

 

Tors  30 maj          Läktarträff kl 17.00 

 

Tors 20 juni           Styrelsemöte kl 17.30

 

Tis  6 augusti        Styrelsemöte  kl 17.30

 

Ons  28 augusti    Läktarträff kl 17.00 

 

Ons  25 september  Läktarträff kl 17.00 

 

Tors 26 september   Styrelsemöte   kl 17.30

 

Tis 22 oktober          Höstmöte   kl 18.00

 

Tors 24 oktober       Styrelsemöte kl 17.30

 

Ons  27 november   Läktarträff kl 17.00 

 

Tors 5 december     Styrelsemöte kl 17.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Snabba länkar