Kalendarium

 

Kommande sammanträden/möten 2018 för Åby Travhästägareförening

 

 

Mån  22 januari       kl.16.30 Styrelsemöte

 

Ons 25 januari      kl 17-18 Läktarträff

 

Lör 4 februari       Vinnarhörna

 

Ons 22 februari    kl 17-18 Läktarträff

 

Mars                      kl 16.00 Styrelsemöte

 

Ons  29 mars        kl 17-18 Läktarträff

 

Sön 9 april            medlemsresa

 

Tis  17 april           kl 16.00 Styrelsemöte

 

Tis  17 april           kl 18.00 Årsmöte

 

Tis  17 april          kl  21.00 Konstituerande styrelsemöte

 

Lör 29 april            Vinnarhörna

 

Maj                        kl 16.30 Styrelsemöte

 

Lör 13 maj             Vinnarhörna

 

Tors  25 maj         kl.17-18. Läktarträff

 

Juni                       kl 16.30 Styrelsemöte

 

Augusti                 kl 16.30 Styrelsemöte

 

Lör 12 augusti      Vinnarhörna

 

Sydträff

 

Ons 30 augusti       17.00 - 18.00 Läktarträff

 

September               kl 16.30 Styrelsemöte

 

Ons 27 september kl.17-18. Läktarträff

 

Oktober                   kl 16.30 Styrelsemöte

 

Lör 14 oktober         Vinnarhörna

 

Oktober                   kl 18.00 Höstmöte

 

Ons 25 oktober      kl.17-18. Läktarträff

 

November               Strategidag

 

Ons 29 november  kl.17-18. Läktarträff

 

Lör 9 december      Vinnarhörna

 

December      kl 16.30 Styrelsemöte

 

 

Snabba länkar