Kalendarium

 

Sammanträden/möten 2020 för Åby Travhästägareförening

 

 

Ons  22 januari     Styrelsemöte kl 17.30 

 

Tors  6 februari     Läktarträff kl 17.00 

 

Ons 26 februari    Läktarträff kl 17.00

 

Ons 18 mars         Styrelsemöte kl 17.30

 

Ons  25 mars        Läktarträff kl 17.00 

 

Ons 15 april          Styrelsemöte kl 16.00

 

Ons 15 april          Årsmöte kl 18.00 

 

Ons 15 april          Konstituerande styrelsemöte   kl 20.00 

 

Ons 13 maj           Styrelsemöte kl 17.30   

 

Ons  27 maj          Läktarträff kl 17.00 

 

Ons 24 juni           Styrelsemöte kl 17.30

 

Ons  5 augusti        Styrelsemöte  kl 17.30

 

Ons  26 augusti    Läktarträff kl 17.00 

 

Ons 16 september   Styrelsemöte   kl 17.30

 

Ons  23 september  Läktarträff kl 17.00 

 

Tis 20 oktober          Styrelsemöte   kl 16.00

 

Tis 20 oktober       Höstmöte kl 18.00

 

Ons  18 november   Styrelsemöte kl 17.30

 

Onsdag 25 november Läktarträff kl  17.00

 

Onsdag 9 december     Styrelsemöte kl 17.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Snabba länkar