Verksamhets- och ansvarsområden

Beslutat på styrelsemöte den 23 maj 2019

Ekonomi, administration och budget

Eva Kjällman ansvarig
(Kassörsuppgifter, medlemsregister, administration/arkiv)

I gruppen ingår:
Eva Kjällman som är ekonomiansvarig för kassa, bokföring, betalningar och medlemsregister. 
Bengt Helgesson är backup och bistår med budgetering och budgetuppföljning.

Information

Christina Johnstone ansvarig
(Hemsidan, anslagstavlor, facebook, mailinformation, infomaterial mm)           

I gruppen ingår:
Christina Johnstone som ansvarar i första hand för hemsidan och materialproduktion.
Henrik Olsson som ansvarar för medlemsinformation och opinionsbildning.
Jessika Sjöberg som ansvarar för Facebook och anslagstavlor.

Hästägarefrågor

Henrik Olsson ansvarig
(Vinnarhörnan, Månadens hästägare, Årets hästägare, Rabatter/förmåner, Hästägaredagen, Resor)

I gruppen ingår:
Henrik Olsson som ansvarar i första hand för Månadens hästägare samt rabatter och förmåner.
Bengt Bååw som ansvarar för Vinnarhörnan,
Bengt Hammarberg som ansvarar för Hästägaredagen,
Bengt Helgesson som ansvarar för Årets hästägare
Christina Johnstone som ansvarar för resor.
Tony Löfqvist som ansvarar för frågor som rör moms och skatt.

Hästägardagen

Ta fram förslag till utformning  och genomförande av av Hästägardagen. Tidpunkt, aktiviteter, sponsorer, och budget/ekonomi.
Ansvariga; Bengt Hammarberg (samordnare), Christina Johnstone, Bengt Helgesson, Benny Björkman.

Hästägareläktaren

Bengt Bååw ansvarig
(Trivselfrågor, Bordsreservationer, servering, styrelserummet, teknik/service, läktarträffar, aktiviteter, andelsspel mm)

I gruppen ingår:
Bengt Bååw, Eva Kjällman, Benny Björkman.

Gruppen utgör läktarkommitté och ansvarar för alla aktiviteter, utrustning och regler på läktaren.
Benny Björkman är kontaktperson vad gäller upprustning av läkaren.

Sportfrågor

Henrik Olsson ansvarig
(Prispengar, propositioner, stordagar, tävlingar, träningsanläggningar, tränare, sportgruppen, teamhästar)

I gruppen ingår:
Henrik Olsson, Benny Björkman, Tony Löfqvist och Jessika Sjöberg.
Gruppen utgör sportkommitté och tar inom sig fram ett åtgärdsprogram och arbetsfördelning.

Medlemsrekrytering och medlemsvård

Christina Johnstone ansvarig

I gruppen ingår:
Christina Johnstone, Jessika Sjöberg
och Eva Kjellman

Gruppen utgör medlemskommitté där Christina ansvarar för planering, kampanjer och särskilda rekryteringsinsatser med stöd av Jessika medan Eva svarar för administrativa rutiner kring medlemmar såsom betalningar, uppföljning osv. 

Tillbaka till Styrelse

 

 

Snabba länkar