Ansvarsområden

Ansvarsområden inom Hästägareföreningens styrelse.

Ordföranden  (Berth Ottosson)
Leder och samordnar styrelsens arbete och företräder föreningen utåt. Ansvarar för kontakterna med RST, Åby Travsällskap och övriga organisationer inom Åby liksom med hästägareföreningar i regionen och övrigt.

Vice ordföranden  (Peter Kling) 
Är ställföreträdare för ordföranden och biträder denne vid behov. Ansvarar för informationsfrågor såsom mailinforegister, materialframtagning, annonsering, sponsring och därmed sammanhängande frågor. Biträder med protokollföring vid sekreterarens frånvaro. Biträder i kontakter med sportkommittén. 

Sekreteraren  (Christina Johnstone)
Ansvarar för protokoll vid styrelsens sammanträden och vid års-och höstmöten efter beslut. Ansvarar för medlemsresor, seminarier, studieresor och utflykter. Ansvarar för hemsidan samt biträder i informationsfrågor. Biträder med hästägardagen vad gäller sponsorer, program, bokningar mm

Ekonomiansvarig  (Eva Kjällman)
Upprättar förslag till budgetar samt kvartals- och årsbokslut. Ansvarar för löpande ekonomisk rapportering till styrelsen. Ansvarar för medlemsregister och medlemsrekrytering. Ansvarar för hästägarrekrytering genom teambildning med mera.

Ansvarar för Hästägaredagen, vad gäller sponsorer, program bokningar.

Ledamot (Bengt Bååw)
Ansvarar för kontakterna med valberedningen och ingår i denna. Ansvarar för hästägareläktaren samt dess utveckling och service i samverkan med Leif Jakobsson. Ansvarar för Vinnarhörnan

Ledamot (Henrik Olsson)
Ansvarar för månadens hästägare och årets hästägare.
Biträder med hästägarrekrytering genom teambildning med mera.                                 

Ledamot  (Bengt Helgesson)
Ansvarar för hästägarfrågor genom kontakter med Åbys hästägaransvarig. 
Biträder med hästägardagen vad gäller sponsorer, program, bokningar mm.  

Ledamot (Eva-Lotta Risedal)
Ansvarar för kontakter med sportkommittén. Ansvarar för uppdatering av anslagstavlorna vid stallbacken och på Hästägareläktaren. Biträder i frågor om medlemsrekrytering.

 

Tillbaka till Styrelse

 

 

Snabba länkar