Kalendarium

 

Kalendariet 2021 ser ut som följer:

Beroende på vad som händer i turerna kring Svensk Travsports omorganisation
samt hur den pågående Coronapandemin utvecklas har styrelsen möten oftare än vanligt.

Nästa styrelsemöte blir den 6 mars. Då kommer vi också att börja skicka ut medlemskorten till Er som betalt in avgiften för 2021.

Årmötet för 2021 är inplanerat till den 27 april. Kallelse kommer som vanlit per brev.
Årsmöteshandlingarna kommer att mailas ut. 
Vet du med dig att du inte lämnat in eller uppdaterat din e-post adress ber vi dig däför skicka in den till oss.