Kalendarium

 

Kalendariet 2021 ser ut som följer:

Beroende på vad som händer i turerna kring Svensk Travsports omorganisation
samt hur den pågående Coronapandemin utvecklas har styrelsen möten oftare än vanligt.

Styrelse har regelbundet kontakt via mail och du är välkommen att när som helst lyfta en fråga genom att maila oss.

Vet du med dig att du inte lämnat in eller uppdaterat din e-post adress ber vi dig också att skicka in den till oss.