Kalendarium

 

Kalendariet 2020 ser ut som följer:

Onsdag 22/1 Styrelsemöte
Torsdag 12/3 Styrelsemöte
Tisdag 30/6 Styrelsemöte
Onsdag 5/8 Styrelsemöte
Onsdag 5/8 Årsmöte
Onsdag 5/8 Konstituerande möte
Söndag 30/8 Strategimöte
Torsdag 29/10 Styrelsemöte
Torsdag 29/10 Höstmöte
Lördag 28/11 Styrelsemöte samt rådslag med NÄT
Torsdag 17/12 Styrelsemöte