Organisation

Åby Travhästägareförening arbetar för att höja och bredda intresset för travsporten. Medlemmar är hästägare och deras familjemedlemmar. Medlemmar är både de som äger egen häst eller är delägare i en andelshäst. Under 2019 var vi närmare 400 medlemmar. Välkommen du också.
Anmälan kan du göra här.

Föreningen arbetar för att tillvarata och främja medlemmarnas intressen vad gäller travsporten. Åby Travhästägareförening har funnits sedan 1938.

Via länkarna till vänster hittar Du kontaktuppgifter till Styrelsen, protokoll, villiga datum samt kan läsa mer om de frågor som föreningen arbetar med.

Medlemsskapet kostar 300 kronor per år. Betalas in på bangiro 187-4874