Detta är Åby Travhästägareförening

Detta är Åby Travhästägareförening

Åby Travhästägareförening uteslutna ur Travhästägarna

Åby Travhästägareförening lyckades inte övertyga delegaterna på Travhästägarnas årsmöte om fördelen av att kunna driva Travhästägarfrågor via fler kanaler än enbart genom Travhästägarna. Istället sällade man sig till motionsställarnas argumentering att vi genom att...

läs mer

Medlemmarna vill vara med i både Travhästägarna och i Nät

Den motion som lämnats in till årsmötet angående att Åby Travhästägareförening skulle lämna tankesmedjan NÄT, avslogs med kraftig majoritet. Från mötet menade man att vi skulle stå upp och kämpa för vår rätt att kunna driva hästägarfrågor via fler kanaler än enbart...

läs mer

Välkommen

Åby Travhästägareförening med närmare 400 medlemmar är en förening för hästägare. Föreningen tillvaratar hästägarnas intressen och anordnar möten, seminarier och studieresor där travsporten och hästägandet står i centrum. Som medlem är du själv med och påverkar utvecklingen.

Under fliken Medlemmar hittar du information om olika aktiviteter, förmåner och erbjudanden som du har genom ditt medlemsskap. Är du inte redan medlem är du välkommen att göra det här. Under Aktuellt hittar du information om det som just nu är på gång. Under fliken Organisation kan du bland annat läsa om Åby Hästägareförening, våra mål och visioner samt vilka som sitter i styrelsen. Här finns även länkadresser och telefonnummer så att du lätt kan ta kontakt.Åby Travhästägare är ansluten till Nationellt nätverk för Travhästägare – NÄT.

Medlemsskapet kostar 300 kronor per år. Betalas in på bankgiro 187-4874

  Snabba länkar