Stadgar

Åby Travhästägaresförening arbetar för…

att tillvarata och befrämja medlemmars intressen vid travtävlingar

att tillvarata och befrämja medlemmars möjligheter till träning och uppstallning på banan samt anläggningar knutna till banan

att verka för höjandet och utbredandet av intresse för travsporten

att bedriva till föreningen hörande ekonomisk verksamhet.

Föreningens stadgar senast fastställda på årsmötet den 17 april 2017. Klicka på länken för att komma till stadgarna.
Stadgar