ANSVARSOMRÅDEN

 

Ekonomi, administration och budget

Tony Löfqvist ansvarig

I gruppen ingår:
Christina Gistorp är adjungerad till att sköta kassa, bokföring, betalningar och medlemsregister.
Jessika Sjöberg är backup och bistår med medlemsregister, administration samt arkiv.

 

Information

Michael Stibing ansvarig
(Hemsidan, anslagstavlor, facebook, mailinformation, infomaterial mm)

I gruppen ingår:
Michael Stibing som i första hand ansvarar för hemsidan och materialproduktion.
Jessika Sjöberg som ansvarar för Facebook, anslagstavlor, medlemsinfo samt opinionsbildning
Roine Svensson som ansvarar för anslagstavlor 
samt att bevaka fackpress samt övrig media.

 

Hästägarefrågor

Tony Löfqvist ansvarig
(Vinnarhörnan, Månadens hästägare, Årets hästägare, Rabatter/förmåner, Hästägaredagen, Resor)

I gruppen ingår:
Tony Löfqvist som ansvarar i första hand för Månadens hästägare/årets hästägare samt rabatter och förmåner.
Han ansvarar även för frågor som rör moms och skatt
Jessika Sjöberg som ansvarar för resor.

 

Hästägardagen

Ta fram förslag till utformning  och genomförande av av Hästägardagen. Tidpunkt, aktiviteter, sponsorer, och budget/ekonomi.
Ansvariga; Tony Löfqvist, Jessika Sjöberg, Henrik Olsson, Maire Nehvonen, Roine Svensson, Sten-Åke Bohlin, Christian Ste’n, Michael Sibing, Johan Lundqvist.

 

Hästägareläktaren

Roine Svensson ansvarig
(Trivselfrågor, Bordsreservationer, servering, styrelserummet, teknik/service, läktarträffar, aktiviteter, andelsspel mm)

I gruppen ingår:
Roine Svensson, Jessika Sjöberg, Sten-Åke Bohlin .

 

Sportfrågor

Henrik Olsson ansvarig
(Prispengar, propositioner, stordagar, tävlingar, träningsanläggningar, tränare, sportgruppen, teamhästar)

I gruppen ingår:
Henrik Olsson, och Jessika Sjöberg.
Gruppen utgör sportkommitté och tar inom sig fram ett åtgärdsprogram och arbetsfördelning.

 

Medlemsrekrytering och medlemsvård

Jessika Sjöberg ansvarig

I gruppen ingår:
Jessika Sjöberg
och Roine Svensson.

Gruppen utgör medlemskommitté där Jessika Sjöberg ansvarar för planering, kampanjer och särskilda rekryteringsinsatser med stöd av Roine medan Jessika svarar för administrativa rutiner kring medlemmar såsom betalningar, uppföljning osv.

 

Travpolitiskt Arbete Lokalt och Nationellt

Tony Löfqvist ansvarig

I gruppen ingår:
Jessika Sjöberg
och Henrik Olsson.