Medlemssidor

 

Läktarträffar
Vi fick tyvärr ställa in vår inplanerade läktarträff den 6:e januari på grund av ökad spridning av Corona.

Alla hänvisas till stora läktaren. Man kommer att få en anvisad plats i entrén vid ankomst. Observera att ingen passage är tillåten från stallbacken. Åby påminner även om att det krävs att man visar upp giltigt covidbevis, id-handling samt digital biljett/kort vid ankomst.

Så fort restriktionerna släpps kommer vi att åter genomföra våra läktarträffar där senste information om vad som händer inom Travsporten i allmänhet och på Åby i synnerhet kommer att delges.

Ytterligare information och förmåner
Under rubriken ”Medlemmar” ovan hittar du de förmåner som Du har genom att vara medlem i Åby Hästgareförening. Här hittar du även information om aktuella erbjudanden samt aktiviteter som föreningen arrangerar för medlemmar.

Var med och påverka utvecklingen för travsporten och för hästägarna, umgås och trivs med andra hästägarvänner. Medlemsskap i Åby Hästägareförening kostar 300 kronor per år. Betalas in på bankgiro 187-4874.

Ansök om medlemskap här, eller under fliken Ansökan