Rabatter

Hästägareföreningen arbetar för att begränsa kostnaderna för hästägarna. Nedan hittar du ett antal rabatter som du har som medlem i Åby Travhästägareförening

Medlemsrabatter hos Folksam
Medlemmar i Åby Travhästägareförening har 10 procents rabatt när man tecknar en ny hästförsäkring hos Folksam.