Visioner och mål

Åtgärds-och aktivitetsprogram för Åby Travhästägareförening.
Hästägareföreningen är aktiv i många frågor som rör det dagliga hästägandet. Det är frågor som handlar om Prispengar och premier, Travregion Väst, Kostnader och prisutveckling, Åbys sportsliga utveckling, Åby en bana med hästägarna i centrum, Åby som bana för publiken samt Dialog, inflytande och demokrati. 

Klicka på denna länken för att läsa om våra ambitioner i sin helhet.