Åby i topp med anmärkning på starthästar

(20 september 2012)

På Åbytravet får onormalt många hästar startförbud vanligtvis utan angivande av orsak. I en undersökning som omfattar perioden 1 juli till 9 augusti är startförbuden på Åby mer än tre gånger så vanliga som på Halmstad, Jägersro och Solvalla medan en jämförelse med Axevalla stannar vid två och en halv gång. Sammanställningen som gjorts inom Hästägareföreningen omfattar 11 banor i sydsverige. Klicka på länken för att se sammanställningen.

Aktiv höst i Hästägareföreningen

(7 september 2012)

Hösten gör nu sitt intåg. På senaste styrelsemötet i hästägareföreningen beslutade styrelsen att anta ett aktivitets- och åtgärdsprogram för föreningen. Under våren och sommaren har styrelsen intensifierat arbetet med programmet som startade hösten 2011. 

Viktiga frågor för framtiden är bl.a.

att prispengarna skall ökas och att utbetalda prispengarna  inte får  understiga de medel som erhålls från ATG och insatser från hästägare. 

att boxavgifterna skall  slopas för Åby-tränade hästar.

att Åby bör ta initiativ till ett utvecklat samarbete mellan banorna i västsverige.

att kostnadsutvecklingen inom travet måste kartläggas och bringas under kontroll.

att Åby bör medverka till etablering av hästhotell för att underlätta för amatörsporten.

att hästägareföreningen tillsammans med Åbys tränare och Åby travsällskap skall  samarbeta  för bildandet av hästägarteam och  gemensamt följa upp dessa med särskilda utbildnings-och aktivitetsprogram.

att servering och service vid banan måste utvecklas och ingå i marknadsföringen.

 att ett Åby Forum bildas med representanter för Åby travsällskap och BAS- organisationerna.

Dessa attsatser är ett axplock av åtgärder som hästägareföreningens styrelse kommer att arbeta med framöver. På höstmötet kommer vi att presentera programmet och tidsplan. Läs hela programmet här genom att klicka på länken och kom gärna med synpunkter till styrelsen.

Berth Ottosson
Ordförande

 

Medlemsrabatt på Åbyprogrammet

(28 mars 2012)

Medlemmarna i Åby Travhästägareförening har nu möjlighet att prenumerera på Åbyprogrammet under ett år för 350 kronor varav 70 kronor utgör moms. Betala in prenumerationsavgiften på 350 kronor till Åbys PG 427440-3 eller Bankgiro 853-2020. Märk talongen Åbyprogrammet, Medlem Åby Travhästägareförening. Förutom namn glöm inte adressen så programmet kommer rätt!

Denna förmån har överenskommits mellan Åby och Hästägareföreningen.

Registrera din mailadress!

(18 mars 2012)

Styrelsen har beslutat att upprätta ett mailregister så att vi kan underlätta informationen och kommunikationen inom hästägareföreningen. Med mailadresser till föreningens medlemmar kan vi snabbt och lätt nå medlemmarna med aktuell information och samtidigt begära in synpunkter och förslag på olika aktiviteter. Du ombeds därför maila din mailadress till

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. så kommer jag (Lars-Olov Pettersson) att undan för undan upprätta en komplett förteckning över medlemmarnas mailadresser. 

 

Aktuellt

Snabba länkar