Åby Travhästägareförening lyckades inte övertyga delegaterna på Travhästägarnas årsmöte om fördelen av att kunna driva Travhästägarfrågor via fler kanaler än enbart genom Travhästägarna. Istället sällade man sig till motionsställarnas argumentering att vi genom att vara anslutna till nätverket ”Nationell samverkan för Travhästägare” hade skadat travsporten efter som dessa delvis har en annan syn på hur travpolitik ska bedrivas.

Även om alla på mötet höll med om att travsporten inte mådde bra idag, kunde man inte se möjligheterna med samverkan. Vi lyfte även konsekvenserna för trovärdigheten för Travhästägarna om dessa – genom vår uteslutning – företrädde mindre än hälften av Sveriges Travhästägare. Men man ville inte ha en dialog i sakfrågor.

Med siffrorna 21 -7 och två nedlagda röster blev vi omedelbart uteslutna. Vi kommer att lämna in en skriftlig reservation mot beslutet.
Vi tackar dem som röstade på oss.