Skärpta krav beroende på ökad spridning av Corona gör att hästägarläktaren kommer att vara stängd under torsdagens tävlingar. Detta innebär att vi inte kommer att kunna genomföra planerad läktarträff. Alla är dock välkomna till stora läktaren. Man kommer att få en anvisad plats i entrén vid ankomst.

Korvkiosken är öppen samt spelbutiken

Ingen passage från stallbacken .

Åby påminner även om att det krävs att man visar upp giltigt covidbevis, id-handling samt digital biljett/kort vid ankomst.