Det är viktigt att du försäkrar Din häst, de som sköter hästen och Dig själv rätt. Försäkringar är dock en djungel. Medlemmar i Åby Travhästägareförening har 10 procents rabatt när man tecknar en ny hästförsäkring hos Folksam.

Under fliken Medlemmar och förmåner hittar du information direkt från Folksams representant Göran Lindskog.