Den motion som lämnats in till årsmötet angående att Åby Travhästägareförening skulle lämna tankesmedjan NÄT, avslogs med kraftig majoritet. Från mötet menade man att vi skulle stå upp och kämpa för vår rätt att kunna driva hästägarfrågor via fler kanaler än enbart via Travhästägarna. Styrelsen fick i uppdrag att på Travhästägarnas årsstämma argumentera för vår fria föreningsrätt och att få vara kvar i Travhästägarna.