Ända in i slutet kämpar er styrelse för att få hela trav-Sveriges hästägare att dra i samma riktning och anta det alternativa banförslaget till ny organisation av svensk travsport där vi Hästägare äger mandatet att besluta om vår egen sport och våra egna tillgångar. Bifogat material är nu skickat till alla ordföringar, VDar, och sportchefer med önskan att sprida vidare till medlemmar och hästägare.

Vi ber nu även dig som medlem i ÅTHF att läsa och stötta kampen för att det ska finnas förutsättningar att vara hästägare även i framtiden.
Välkommen med synpunkter och aktivitet i kampen.

Mvh
Åby Travhästägareförening

Bifogade dokument