ST:s fullmäktigemöte

Vid ett extra styrelsemöte i Åby Travsällskap idag har en enig styrelse beslutat att gå emot ST:s förslag av stadgeändringar och valet av styrelse vid fullmäktigemötet i Svensk Travsport i Stockholm på onsdag.
AV Claes Freidenvall 25 APRIL 2022

page1image5718640

Foto: Åbytravet

Styrelsen på Åbytravet säger nej till förslaget om stadgeändringar i Svensk Travsport.

– Styrelsen var 100 procentigt enig, berättar Jon Walter Pedersen, vd Åbytravet, som deltog i teamsmötet med banans styrelse.

Åby Travsällskaps styrelse anser att stadgeförändringarna hastats fram och ser hellre att dessa förbereds i lugn och ro och att den sittande styrelsen i Svensk Travsport får ytterligare tid på sig att planera.

– Från styrelsens sida säger man nej och styrelsen i Åby Travsällskap har känt att den också vill berätta hur den ska gå tillväga inför fullmäktigemötet. Flera mindre banor har undrat hur styrelsen i Åby Travsällskap ställer sig inför fullmäktigemötet, säger Pedersen, och fortsätter:

– Att pressa fram ett så här viktigt beslut i Trav-Sverige som många känner sig oroliga inför tycker styrelsen i Åby Travsällskap är fel väg att gå. Vår styrelse känner sig inte redo att ta beslut redan nu på de grunder som kommit fram.