Vem ska svara på frågorna?

ST:s har ännu inte svarat på frågan från den 5 februari rörande; Vem som styr och vem som leder vem på ST? I en ny insändare till Sylkysport frågar sig nu Tony Löfqvist och säkerligen många aktiva med honom om frågan istället skulle ha ställts till dotterbolaget ST....

Nytt rådslag kring STs framtid

En andra runda med rådslag kring hur framtidens organisation ska utformas har nu skickats ut till samtliga sällskap med uppmaningen att så många som möjligt ska ges möjlighet att delta. Varje sällskap får dock organisera och genomföra sina möten hur man vill, även om...

Vem styr och vem leder ST?

Vem är det egentligen som bestämmer inom svensk travsport? Är det tjänstemännen eller de förtroendevalda undrar Tony Löfqvist, Hästägareföreningens ordförande på Åby och uppmanar alla förtroenderåds representanter att stå upp för sitt uppdrag och mana ST till...

Travsällskapen äger Svensk Travsport

  Det är enbart Travsällskapen som är ägare till Svensk Travsport (ST)och dess dotterbolag! Så lyder svaret på en direkt fråga till ST:s ledning den 12 januari 2021. Detta är ett klargörande som nu äntligen blivit fastställt. Oerhört viktigt både för Travsällskapens...

Dags att betala in medlemsavgiften

Nytt År och givetvis nya möjligheter. Det är också dags att betala in medlemsavgiften för 2021. Medlemsavgiften är som tidigare 300 kronor. (Ungdomar upp till 25 år betalar 100 kronor.) Du betalar enklast via nätet. Kom ihåg att skriva namn och adress när du betalar...