God fortsättning!

Här kommer en nyårshälsning från Åby Travhästägareförening J

Vi ses numera i Klubbrummet på 1:a våningen på tävlingsdagar vintertid och kommer att fortsätta vara så framöver som det ser ut nu. Varmt välkomna dit!

Läktarträff

Lördagen den 11 februari kl 13.45 i Klubbrummet på 1:a våningen. Vi bjuder på fika!

Vi informerar om läget och diskuterar frågor som kommer upp. Välkomna!

 

Medlemsavgiften

Medlemsavgiften är oförändrat 300 kr för 2023, är du 25 år eller yngre kostar det 100 kr, att betala in senast den 6 februari! Glöm inte att uppge namn och adress!

Inbetalning sker till bankgiro 187-4874

Medlemskort går att hämta under tävlingsdagar februari i Klubbrummet.

En inbjudan till medlemskap skickas också ut brevledes i början på året!

 

NÄT

Nät, Åby – Solvalla – Eskilstuna och Mantorps hästägarföreningar, avhöll möte under Eskilstunas Breeders Crown finaler. Där medverkade även TR, Travtränarnas Riksförbund.

Det råder total samsyn mellan NÄT och TR att svensk travsport måste leverera mer prismedel till hästägarna för att dessa skall kunna fortsätta leverera djur till landets aktivas verksamheter. Samsyn är total att detta endast kan uppnås genom att förstå att det helägda spelbolaget ATG måste styras för resultat istället för omsättning.

Att denna kamp måste fortsätta går att konstatera genom att notera den kompetens som tillsattes i ST:s nya styrelse är helt undermålig. Av dessa 9 st sitter 4 även i ATG:s styrelse.

NÄT och TR kan endast konstatera att det ej fungerar över huvud taget just nu och pga av avsaknad av framtidsvisioner samt förståelse av nuvarande tillstånd inom vår sport.

Det är bara att konstatera att svensk travsports finansiärer måste arbeta för exakt samma lösning som de franska travhästägarna genomförde med sitt förbund 2019 och då även tog över det franska spelbolaget PMU.

Ovan är vad medlemmar i ÅTHF och de andra NÄT banornas medlemmar förstått tillsammans med TR och er styrelse oförtrutet kämpar vidare med mot bättre förutsättningar för oss hästägare – travets enda finansiär.

 

Året som gått 2022

Resor

Vi har äntligen kunnat genomföra resor under året i samarbete med Åby B-tränar och Montéförening. Tack alla som förgyllde dessa!

Copenhagen Cup, Oslo Grand Prix och Derby med övernattning hann vi med.

Ny föreningshäst

Gazelle d´Noir (”Grynet”)som administreras av Easy KB och blev ny andelshäst för medlemmar i Åby Travhästägareförening från den 1 oktober.

Andelsköpet inkluderar ett årsmedlemskap i ÅTHF så alla som har intresse kan köpa in sig och bli medlemmar automatiskt 2023.

”Grynet” tränar för fullt i Jesper Rydbergs regi och kommer att flytta till en Åbytränare någon gång under 2023. Hon har lätt för sig, bra exteriör och är naturligt travsäker så Jesper gillar henne skarpt.

Några andelar finns kvar om någon har intresse att vara med á 6000 kr/andel. Månadskostnad ca 500 kr i dagsläget. Kontakta Jessika Sjöberg 0721884580.

 

Travsporten och framtiden

Travsporten i Sverige

Tyvärr får vi inte några utökade prismedel för 2023. Detta beror till stor del på att vårt spelbolag, ATG, inte levererat tillräckliga vinster. Vi kan till och med notera att den skattesänkning som spelbolaget fick 2019 inte alls kommit oss tillgodo. Ca 650 miljoner kronor årligen i skattelättnader har försvunnit till exempelvis utveckling av nya spelformer som hittills gett låg avkastning.

Stor del av den här kakan skulle givetvis behövts ut i systemet istället för att kunna säkerställa sportens framtid.

Många uppfödare väljer nu minska eller helt lägga ner sin verksamhet då det inte går ihop sig. Många osålda och återropade hästar på auktionerna vittnar tydligt om just detta. Vi har troligen nått en punkt där många väljer behålla sina nuvarande (tävlings)hästar men inte orkar eller känner sig ha råd satsa på nya.

TR räknar med att tränarna och hästägarnas kostnader kommer öka med ca 200 miljoner nästa år i renodlad inflation.

Sporten blöder – det kommer krävas rejäla krafttag för att komma vidare.

 

Siffror ur ett Åby-perspektiv

ST skjuter inte till några ökade prismedel för 2023 och Åby tappar ett par tävlingsdagar men får samma summa som för 2022.

Hästar ägda av hästägareföreträdare boende i Åby banregion gjorde 4323 starter under 2022 ( 4269 starter 2022 ). Då räknas inte de hästägare som har hästar administrerade av exv Easy KB m fl liknande bolag i dessa siffror.

Dock har antal unika hästägareföreträdare som har startat minskat till 287 st/2022( från 299 st år 2021).

Gott att se är att Åby Travskolas elevantal har ökat till 209 st/2022 ( 197 st/2023 )

Statistiken är hämtad ur lägesrapporten januari-november, Pegasus från ST.

 

Vi önskar er alla ett riktigt roligt och framgångsrikt år 2023 och hoppas att det är det här året som den nedåtgående trenden vänder!

Med vänlig hälsning

ÅTHF Styrelse