En andra runda med rådslag kring hur framtidens organisation ska utformas har nu skickats ut till samtliga sällskap med uppmaningen att så många som möjligt ska ges möjlighet att delta. Varje sällskap får dock organisera och genomföra sina möten hur man vill, även om ST rekommenderar att de ska genomföras digitalt.
Det är ett stort material bestående av tre olika dokument som ni hittar länkar till nedan. Således mycket att läsa och fundera ikring. Men vill man vara med och påverka travsportens framtid i Sverige är det bara att sätta sig ned och kämpa sig igenom materialet.

Vi i styrelsen är givetvis behjälpliga med frågor kring materialet när de uppkommer. Av de tre organisationsmodeller som ST presenterar är det modell tre som i stora delar sammanfaller med det Alternativa Banförslaget som ÅTHF varit med och arbetat fram. Vi återkommer när Åby Sällskap beslutat om tid, plats och sätt för vårens rådslag som skall vara genomfört senast den 19 maj 2021.

Information om kommande process och rådslag

Sammanställning över höstens genomförda rådslag

Fördjupad analys av föreslagna organisationsmodeller