Nytt År och givetvis nya möjligheter. Det är också dags att betala in medlemsavgiften för 2021.

Medlemsavgiften är som tidigare 300 kronor. (Ungdomar upp till 25 år betalar 100 kronor.)
Du betalar enklast via nätet. Kom ihåg att skriva namn och adress när du betalar via nätet.
Bankgiro 187-4874.

Det är tack vare dig som medlem som vi aktivt kan arbeta med att förbättra förutsättningarna för våra hästägare. Vi i styrelsen arbetar och finns representerade både lokalt i vår förening och i Åby Travsällskap. Vi är också aktivt engagerade i Nationell Samverkan för Ägare av Travhästar samt remissinstans till spelutredningen.